Neurologisk rehabilitering

Vi erbjuder även rehabilitering och behandling för personer med neurologiska diagnoser som t ex stroke, cerebral pares, MS, Parkinsons  sjukdom och förvärvade hjärnskador. Träningsprogram kan utfärdas både för individuell träning eller gruppträning. Efter avslutad rehabilitering kan du köpa träningskort för fortsatt träning i vårt gym.