Björn Cratz
Leg. Fysioterapeut

Utbildning/erfarenhet:

  • Leg. Fysioterapeut (1986)
  • Examen i Ortopedisk Manuell Terapi, steg 3 (Perth Australien)
  • Examen i Muskuloskelatal Ultraljudsdiagnostik
  • Undervisar i Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik
  • Certifierad Idrottsmedicinsk Fysioterapeut (CSPT)
  • Utbildad i Medicinsk Träningsterapi och Supersole
  • MSc i Fysioterapi
  • Arbetar även på Motions och idrottsskadeenheten (MIE) i Linköping