Diagnostiskt ultraljud

De flesta fysioterapeuter är utbildade och ledande i muskeloskeletal ultraljudsdiagostik. Ultraljudsdiagnostik har många fördelar men främst ger det en säkrare diagnostik för bästa behandling.