Johan Lidén
Leg. Fysioterapeut

Utbildning:/erfarenhet:

  • Leg. Fysioterapeut (2011)
  • Ortopedisk Manuell Terapi, steg 1
  • Pågående utbildning i Muskuloskelatal Ultraljudsdiagnostik
  • Certifierad Idrottsmedicinsk Fysioterapeut (CSPT)
  • Idrottsmedicin 30 hp