Louise Falkenberg
Leg. Fysioterapeut

Utbildning:

  • Sjukgymnastexamen – 1980
  • Ortopedisk manuell Terapi (OMT) steg 2
  • Specialist inom idrottsmedicin 30 poäng
  • Akupunkturutbildning
  • Medicinsk träningsterapi (MTT)
  • Idrottsmedicin 30 Hp
  • Ortopedisk manuell terapi

Specialområden:

  • Knäledsdiagnostik
  • Förändring av rörelsemönster