Medicinsk Träningsterapi (MTT)

FYSISK AKTIVITET är den metod som det är bäst evidens för vid behandling av smärttillstånd härledda till muskler och leder, reumatiska och neurologiska sjukdomar, livsstilssjukdomar som högt blodtryck, diabetes, och övervikt. Medicinsk Tränings Terapi (MTT) är en behandlingsmetod inom fysioterapin som funnits i mer än 40 år sedan. I MTT används specialdesignad träningsutrustning med mycket låga belastningar så att patienten så tidigt som möjligt kan börja träna upp sin funktionsförmåga.

MTT är också smärtbehandling där aerobiska hjälpmedel används för att aktivera kroppens egna smärtmodulerande system. MTT behandlingen är alltid individanpassad så att patienten mästrar och känner sig säker på att klara av behandlingen.

MTT är också behandling för att öka RÖRLIGHET, KOORDINATION och STABILITET.

MTT är också UTHÅLLIGHETSTRÄNING och när patienten är symptomfri fokuserar MTT-behandlingen på STYRKETRÄNING.