Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet. Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån den biopsykosociala modellen samt omfattas och drivs även av aktuell vetenskaplig och klinisk evidens. Flertalet har examen i OMT.