Stötvågsbehandling

En mycket effektiv behandlingsmetod för skador och besvär i senor och muskelfästen. Andra benämningar på metoden är shockwave therapy, ESWT, RSWT eller tryckvågsbehandling. Vetenskapliga försök har visat att metoden har en god effekt på kroniska seninflammationer så kallade tendinoser som är vanliga i armbåge, axel och fot.